Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

I C 58/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-02

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 58/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Tarapata Protokolant – Joanna Kornaszewska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa G. U. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. będącym następcą prawnym (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. U. kwotę 33.000,00
Czytaj więcej»

I C 284/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 284/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Borowska Protokolant: Piotr Kawecki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2015 r. w Warszawie. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko M. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. B. (1) na rzecz powoda (...) - (...) w W. kwotę 224,40 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote 40/100 groszy) wraz z odsetkami w
Czytaj więcej»

I C 141/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Wasilewska Protokolant: Piotr Kołodziejczyk po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa m. st. W. (wcześniej Gmina (...) Centrum – (...) ) przeciwko W. D. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda m. st. W. na rzecz pozwanego W. D. (1) kwotę 1906,00 zł (jeden tysiąc d
Czytaj więcej»

I C 108/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny Sędzia: SSR Grzegorz Chmiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2015 r. w Warszawie której przebieg został zaprotokołowany przez Karolinę Skowron sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o zapłatę orzeka I oddala powództwo II zasądza od powoda M. B. na rzecz (...) Bank S.A. w W. kwotę 77 zł (siedemdziesiąt siedem złotych 00/100
Czytaj więcej»

V K 203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V K 203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko Protokolant: sekr.sąd. Marta Skultecka, ref. Ewa Czerwińska, ref. Monika Wojtasik, ref. Anna Lesiewicz w obecności Prokuratora: Lilli Jaremko, Ewy Potemskiej, Macieja Barczyka, Agnieszki Telega- Matejczuk, Renaty Sobczyk-Mięgoć, Alicji Kępki po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 października 2012 r. , 03 g
Czytaj więcej»

V K 493/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wielokrotna karalność oskarżonego za wykroczenia na przestrzeni ostatnich lat prowadzi do wniosku, że jest on osobą często ignorującą przepisy prawa o ruchu drogowym, a czyn będący przedmiotem niniejszego postepowania jest jego kolejnym przejawem. W ocenie Sądu tylko surowa reakcja karna w postaci dolegliwego środka karnego zakazu prowadzenia (...)
Sygn. akt V K 493/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko Protokolant: ref. Olga Kaźmierowska w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014 roku sprawy D. U. syna C. i G. urodzonego dnia (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 17 lipca 2014r., około godziny 16:25 w W. na ul. (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa
Czytaj więcej»

V W 288/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) powierzenie samochodu wielu osobom w żaden sposób nie może zwolnić jego właściciela czy posiadacza z obowiązku z art. 78 ust. 4 p.r.d. Obowiązek ten dotyczy, bowiem, w równym stopniu wszystkich właścicieli i posiadaczy pojazdów - bez względu na to czy jedynie oni sami użytkują swoje pojazdu czy też oddają je do korzystania innym (...)
Sygn. akt VW 288/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko - Borodzińska Protokolant: Michał Kuc w obecności oskarżyciela publicznego: ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2015 r. w Warszawie sprawy przeciwko K. B. , córce T. i V. z domu S. urodzonej (...) w W. obwinionej o to , że: w dniu 11 lipca 2014 roku – tj. w dniu odstąpienia od przesłuchani
Czytaj więcej»

V W 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) niezasadny jest argument obwinionego, iż nie odpowiadając na pytanie Straży Miejskiej skorzystał z prawa do obrony. Na etapie kierowania zapytania przez Straż Miejską właściciel pojazdu nie występuje jako podejrzany/ osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia, w związku z tym – nie przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień. (...)
Sygn. akt V W 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioleta Krulikowska Protokolant: Witalina Gołasa przy udziale oskarżyciela publicznego Adama Tomaszewskiego po rozpoznaniu w dniach 15 lipca 2015 r. i 14 października 2015 r. sprawy A. T. (2) syna J. i I. z domu W. urodz. (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 24 lipca 2014 roku, to jest 7 dni od daty otrzymania
Czytaj więcej»

V W 482/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jednocześnie Sąd wziął pod uwagę (...) to, że bardzo często w tego rodzaju sprawach obwinieni, niejako wprowadzeni w błąd szeregiem nieprawdziwych informacji pochodzących od innych użytkowników internetu, bezrefleksyjnie przekazują do Sądu skopiowane z niego pisma. Sąd zna treść tych pism niejako więc z urzędu. Tym nie mniej obwiniony, nawet (...)
V W 482/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Agata Skorek – Jaroń Protokolant: Monika Wojtasik Oskarżyciel publiczny: A. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 roku w postępowaniu zwyczajnym sprawy z oskarżenia (...) Oddziału Terenowego Straży Miejskiej (...) W. przeciwko P. J. ( J. ), synowi S. i J. z domu K. , urodzonemu (...) w Ł. , obwin
Czytaj więcej»

V W 1354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2016-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd wziął również pod uwagę szereg sprzecznych informacji podawanych w mediach na temat uprawnień Straży Miejskiej bądź ich braku w zakresie występowania z wnioskami o ukaranie do Sądu, a zwłaszcza dotyczących art. 96§3 kw i in., a które to mogły wpłynąć na decyzję obwinionej i utwierdzić w błędnym przeświadczeniu, iż nie ma ona żadnego (...)
V W 1354/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Agata Skorek-Jaroń Protokolant: Filip Bochniak Oskarżyciel publiczny: -------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2015 r. sprawy przeciwko O. R. , córce W. i Ł. z domu Ł. , urodzonej (...) w M. , obwinionej o to , że: w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Al. (...) w W. , w siedzibie (...) Straży Miejskiej m.st.
Czytaj więcej»