Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
98

II C 2753/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2753/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Świderski Protokolant Piotr Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015r. w Warszawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o ustalenie I Oddala powództwo w całości II Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz
Czytaj więcej»

II C 2319/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2319/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski Protokolant: Wioletta Smuga po rozpoznaniu w dniu 03 października 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko R. W. komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie o zapłatę 1 Oddala powództwo w całości 2 Zasądza od powódki J. J. (2) n
Czytaj więcej»

III K 407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-21

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: okolicznością obciążająca jest popełnienie przestępstwa na szkodę osoby starszej, z racji wieku mniej poradnej oraz bardziej łatwowiernej, wysoki stopień zuchwałości towarzyszący działaniu oskarżonych a także nagminność tego rodzaju przestępstw
Sygn. akt III K 407/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy– Woli w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Niedźwiecki Protokolant: Julita Boryszewska Prokurator: Ewa Potempska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 02 października 2014 roku, 24 października 2014 roku i 21 listopada 2014 r. sprawy: 1 A. I. , syna A. i K. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 22 kwietnia 2014 roku w W. przy ul. (...) ,
Czytaj więcej»

IV K 9/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 9/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czerwiński Protokolant: Magdalena Grodzka z udziałem Prokuratora Lilly Jaremko, Adama Makosz, Kamila Kruszewskiego, Przemysława Załuski z udziałem Przedstawiciela II (...) Urzędu Skarbowego w W. K. D. , Ł. T. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2012 r., 29 sierpnia 2012 r., 27 września 2012 r.,
Czytaj więcej»

IV K 167/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-26

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ulega wątpliwości, iż pracodawca zgodnie z przepisami kodeksu pracy ma obowiązek prawidłowego zorganizowania warunków pracy dla swoich wszystkich pracowników w sposób uwzględniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, iż z samego faktu pozostawania pracodawcą nie można wywieść odpowiedzialności (...)
Sygn. akt IV K 167/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czerwiński Protokolant: Agnieszka Skory, Beata Wachowicz z udziałem Prokuratora Agnieszki Telega Matejczuk, Kamila Kitlińskiego, Lilly Jaremko, Grzegorza Kiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2011 r., 10 sierpnia 2011 r., 21 listopada 2011 r. i 20 stycznia 2012 r. sprawy W. P. , syna W. i H
Czytaj więcej»

IV K 123/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 123/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Sysik Protokolant: Anna Milewska Prokurator:--------------------- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku sprawy S. L. , syna J. i M. , urodzonego w dniu (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 12 grudnia 2013 roku w W. , przy ul. (...) na terenie Urzędu P. nr (...) dokonał zaboru w celu pr
Czytaj więcej»

II C 2909/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2909/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Grzelak Protokolant: Andrzej Bolimowski po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od T. K. na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 617 zł (sz
Czytaj więcej»

IV K 1058/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 1058/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli Wydział IV Karny w składzie: Przewodnicząca – SSR Świętosława M. Dyhdalewicz Protokolant Anna Pyra w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Woli Aleksandry Kowalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11.07, 27.08, 06.10, 09.12.2014r, 21.01, 15.04 i 15.09.2015r. sprawy oskarżonego R. Ł. (1) syna A. i J. z d. P. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: I. w dniu 07
Czytaj więcej»

V K 493/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wielokrotna karalność oskarżonego za wykroczenia na przestrzeni ostatnich lat prowadzi do wniosku, że jest on osobą często ignorującą przepisy prawa o ruchu drogowym, a czyn będący przedmiotem niniejszego postepowania jest jego kolejnym przejawem. W ocenie Sądu tylko surowa reakcja karna w postaci dolegliwego środka karnego zakazu prowadzenia (...)
Sygn. akt V K 493/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko Protokolant: ref. Olga Kaźmierowska w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014 roku sprawy D. U. syna C. i G. urodzonego dnia (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 17 lipca 2014r., około godziny 16:25 w W. na ul. (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa
Czytaj więcej»

V W 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) niezasadny jest argument obwinionego, iż nie odpowiadając na pytanie Straży Miejskiej skorzystał z prawa do obrony. Na etapie kierowania zapytania przez Straż Miejską właściciel pojazdu nie występuje jako podejrzany/ osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia, w związku z tym – nie przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień. (...)
Sygn. akt V W 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioleta Krulikowska Protokolant: Witalina Gołasa przy udziale oskarżyciela publicznego Adama Tomaszewskiego po rozpoznaniu w dniach 15 lipca 2015 r. i 14 października 2015 r. sprawy A. T. (2) syna J. i I. z domu W. urodz. (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 24 lipca 2014 roku, to jest 7 dni od daty otrzymania
Czytaj więcej»