Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

II C 652/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 652/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Popławska - Czerwińska Protokolant Tomasz Górecki po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od R. P. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. kwotę 227 zł (dwi
Czytaj więcej»

II C 1025/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 1025/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2014r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014r. w Warszawie na rozprawie w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta miasta stołecznego W. reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przeciwko (...) sp. z o.o. w W. , z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. Grupa (.
Czytaj więcej»

II C 1125/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1125/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski Protokolant: Martyna Ziemak po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie 1 Oddala powództwo w całości 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania w sprawie Sygn. akt II C
Czytaj więcej»

II C 1414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. II C 1414/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Angelika Janaszek Protokolant Piotr Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. G. kwotę 9000 zł (dziewięć tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

II C 1562/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 1562/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Wójcicki Protokolant: Estera Drzewiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko M. P. (2) o przywrócenie naruszonego posiadania I nakazuje M. P. (2) , aby przywrócił M. P. (1) posiadanie powierzchni dachowej położonej nad ostatnią
Czytaj więcej»

II C 2319/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2319/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski Protokolant: Wioletta Smuga po rozpoznaniu w dniu 03 października 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko R. W. komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie o zapłatę 1 Oddala powództwo w całości 2 Zasądza od powódki J. J. (2) n
Czytaj więcej»

II C 2650/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 2650/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Świderski Protokolant Piotr Wiśniewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 lipca 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa Miasta S. W. - Zarządu (...) przeciwko W. W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej W. W. na rzecz Miasta S. W. - Zarządu (...) kwotę 208,92 zł (dwieście osiem złotych dziewięćdziesi
Czytaj więcej»

II C 2753/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2753/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Świderski Protokolant Piotr Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015r. w Warszawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o ustalenie I Oddala powództwo w całości II Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz
Czytaj więcej»

III K 407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-21

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: okolicznością obciążająca jest popełnienie przestępstwa na szkodę osoby starszej, z racji wieku mniej poradnej oraz bardziej łatwowiernej, wysoki stopień zuchwałości towarzyszący działaniu oskarżonych a także nagminność tego rodzaju przestępstw
Sygn. akt III K 407/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy– Woli w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Niedźwiecki Protokolant: Julita Boryszewska Prokurator: Ewa Potempska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 02 października 2014 roku, 24 października 2014 roku i 21 listopada 2014 r. sprawy: 1 A. I. , syna A. i K. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 22 kwietnia 2014 roku w W. przy ul. (...) ,
Czytaj więcej»

II C 2909/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2909/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Grzelak Protokolant: Andrzej Bolimowski po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od T. K. na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 617 zł (sz
Czytaj więcej»