Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
98

V W 2748/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V W 2748/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak przy udziale oskarżyciela publicznego: ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 lipca 2014 roku i 12 marca 2015 roku w W. sprawy D. P. , syna T. i J. z domu D. urodzonego w dniu (...) w N. obwinionego o to, że: w dniu 19 października 2013 roku około godz. 11:57 w W. przy ul
Czytaj więcej»

I C 58/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-02

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 58/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Tarapata Protokolant – Joanna Kornaszewska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa G. U. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. będącym następcą prawnym (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. U. kwotę 33.000,00
Czytaj więcej»

I C 108/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny Sędzia: SSR Grzegorz Chmiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2015 r. w Warszawie której przebieg został zaprotokołowany przez Karolinę Skowron sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o zapłatę orzeka I oddala powództwo II zasądza od powoda M. B. na rzecz (...) Bank S.A. w W. kwotę 77 zł (siedemdziesiąt siedem złotych 00/100
Czytaj więcej»

I C 284/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2020-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 284/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Borowska Protokolant: Piotr Kawecki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2015 r. w Warszawie. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko M. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. B. (1) na rzecz powoda (...) - (...) w W. kwotę 224,40 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote 40/100 groszy) wraz z odsetkami w
Czytaj więcej»

I C 476/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-26

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 476/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SRR Piotr Królikowski Protokolant: Sebastian Kisiel po rozpoznaniu w dniu 12 września 2014 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa A. F. i J. F. przeciwko Miastu S. W. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego I Ustala, iż wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
Czytaj więcej»

I C 516/22

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2022-06-28

Data publikacji: 2022-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 516/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Ewelina Marczuk Protokolant: Marlena Kurzela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2022 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) Spółki z
Czytaj więcej»

I C 405/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-08-01

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

DzSygn. akt I C 405/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2012 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Durzyńska Protokolant: Łukasz Ciemiecki po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2012 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M.R. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. we W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej 600,00 złotych tytułem kosztów procesu. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 141/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Wasilewska Protokolant: Piotr Kołodziejczyk po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa m. st. W. (wcześniej Gmina (...) Centrum – (...) ) przeciwko W. D. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda m. st. W. na rzecz pozwanego W. D. (1) kwotę 1906,00 zł (jeden tysiąc d
Czytaj więcej»

I C 611/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z ustalonego stanu faktycznego wynika spełnienie tylko jednej z wymienionych przesłanek, tj. samoistność posiadania. Nie wykazano natomiast zaistnienia przesłanki dobrej wiary, w konsekwencji czego Sad nie dopuścił do próby wykazania, że wartość budynku przekracza wartość zajętej działki, oddalając wnioski strony powodowej o dopuszczenie (...)
Sygn. akt: I C 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Tarapata Protokolant – Sylwia Sala po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i T. S. przeciwko W. K. (1) i G. K. o przeniesienie własności części nieruchomości I. oddala powództwo; II. zasądza od powodów M. P. i T. S. na rzecz pozwanych W. K. (1) i G. K.
Czytaj więcej»

I C 862/20

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2023-05-26

Data publikacji: 2023-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 862/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Paweł Koperek Protokolant: Natalia Strzelak po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa I. P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz Towarzystwo (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanych (...) spółki
Czytaj więcej»