Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

I C 2401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 2401/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Joanna Karczewska Protokolant – Łukasz Skowronek po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa N. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. (Niemcy) działającą na terytorium Polski w ramach (...) Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 250 Eu
Czytaj więcej»

I C 2431/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2431/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marta Kowalczyk Protokolant Łukasz Skowronek po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 500,00 zł (pięćset złotych)
Czytaj więcej»

I C 3828/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3828/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Rugienis Protokolant: Weronika Bieńkowska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. i P. B. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od pozwanych J. B. i P. B. (1) na rzecz (...) Bank S.A. z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

II C 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 448/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Kiełek Protokolant Olga Machowska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. F. przeciwko Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę orzeka : 1 Oddala powództwo w całości, 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania w sprawie .
Czytaj więcej»

II C 652/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 652/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Popławska - Czerwińska Protokolant Tomasz Górecki po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od R. P. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. kwotę 227 zł (dwi
Czytaj więcej»

II C 694/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-28

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 694/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Monika Lipka Protokolantpomocnik sekretarza Ewa Korzenko po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wojskowej Akademii Technicznej im.Jarosława Dąbrowskiego przeciwko Ł. Z. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Ł. Z. na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Czytaj więcej»

II C 1025/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 1025/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2014r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014r. w Warszawie na rozprawie w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Prezydenta miasta stołecznego W. reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przeciwko (...) sp. z o.o. w W. , z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. Grupa (.
Czytaj więcej»

II C 1414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. II C 1414/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Angelika Janaszek Protokolant Piotr Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. G. kwotę 9000 zł (dziewięć tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

II C 1125/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1125/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski Protokolant: Martyna Ziemak po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie 1 Oddala powództwo w całości 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania w sprawie Sygn. akt II C
Czytaj więcej»

II C 1562/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 1562/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Wójcicki Protokolant: Estera Drzewiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko M. P. (2) o przywrócenie naruszonego posiadania I nakazuje M. P. (2) , aby przywrócił M. P. (1) posiadanie powierzchni dachowej położonej nad ostatnią
Czytaj więcej»