Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

IV K 1058/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 1058/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli Wydział IV Karny w składzie: Przewodnicząca – SSR Świętosława M. Dyhdalewicz Protokolant Anna Pyra w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Woli Aleksandry Kowalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11.07, 27.08, 06.10, 09.12.2014r, 21.01, 15.04 i 15.09.2015r. sprawy oskarżonego R. Ł. (1) syna A. i J. z d. P. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: I. w dniu 07
Czytaj więcej»

V K 203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V K 203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko Protokolant: sekr.sąd. Marta Skultecka, ref. Ewa Czerwińska, ref. Monika Wojtasik, ref. Anna Lesiewicz w obecności Prokuratora: Lilli Jaremko, Ewy Potemskiej, Macieja Barczyka, Agnieszki Telega- Matejczuk, Renaty Sobczyk-Mięgoć, Alicji Kępki po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 października 2012 r. , 03 g
Czytaj więcej»

V K 493/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wielokrotna karalność oskarżonego za wykroczenia na przestrzeni ostatnich lat prowadzi do wniosku, że jest on osobą często ignorującą przepisy prawa o ruchu drogowym, a czyn będący przedmiotem niniejszego postepowania jest jego kolejnym przejawem. W ocenie Sądu tylko surowa reakcja karna w postaci dolegliwego środka karnego zakazu prowadzenia (...)
Sygn. akt V K 493/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko Protokolant: ref. Olga Kaźmierowska w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2014 roku sprawy D. U. syna C. i G. urodzonego dnia (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 17 lipca 2014r., około godziny 16:25 w W. na ul. (...) umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa
Czytaj więcej»

V W 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) niezasadny jest argument obwinionego, iż nie odpowiadając na pytanie Straży Miejskiej skorzystał z prawa do obrony. Na etapie kierowania zapytania przez Straż Miejską właściciel pojazdu nie występuje jako podejrzany/ osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia, w związku z tym – nie przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień. (...)
Sygn. akt V W 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioleta Krulikowska Protokolant: Witalina Gołasa przy udziale oskarżyciela publicznego Adama Tomaszewskiego po rozpoznaniu w dniach 15 lipca 2015 r. i 14 października 2015 r. sprawy A. T. (2) syna J. i I. z domu W. urodz. (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 24 lipca 2014 roku, to jest 7 dni od daty otrzymania
Czytaj więcej»

V W 288/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) powierzenie samochodu wielu osobom w żaden sposób nie może zwolnić jego właściciela czy posiadacza z obowiązku z art. 78 ust. 4 p.r.d. Obowiązek ten dotyczy, bowiem, w równym stopniu wszystkich właścicieli i posiadaczy pojazdów - bez względu na to czy jedynie oni sami użytkują swoje pojazdu czy też oddają je do korzystania innym (...)
Sygn. akt VW 288/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mułenko - Borodzińska Protokolant: Michał Kuc w obecności oskarżyciela publicznego: ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2015 r. w Warszawie sprawy przeciwko K. B. , córce T. i V. z domu S. urodzonej (...) w W. obwinionej o to , że: w dniu 11 lipca 2014 roku – tj. w dniu odstąpienia od przesłuchani
Czytaj więcej»

V W 482/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jednocześnie Sąd wziął pod uwagę (...) to, że bardzo często w tego rodzaju sprawach obwinieni, niejako wprowadzeni w błąd szeregiem nieprawdziwych informacji pochodzących od innych użytkowników internetu, bezrefleksyjnie przekazują do Sądu skopiowane z niego pisma. Sąd zna treść tych pism niejako więc z urzędu. Tym nie mniej obwiniony, nawet (...)
V W 482/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Agata Skorek – Jaroń Protokolant: Monika Wojtasik Oskarżyciel publiczny: A. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 roku w postępowaniu zwyczajnym sprawy z oskarżenia (...) Oddziału Terenowego Straży Miejskiej (...) W. przeciwko P. J. ( J. ), synowi S. i J. z domu K. , urodzonemu (...) w Ł. , obwin
Czytaj więcej»

V W 6028/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) stwierdzić należy, że znamię niewskazania jest spełnione zarówno, gdy wezwany wskaże, że to nie on prowadził/używał pojazd nie podając jednocześnie faktycznego użytkownika, jak i w razie bezczynności tj. nieudzielenia w ogóle odpowiedzi uprawnionemu organowi, o ile oczywiście pismo z żądaniem wskazania zostało adresatowi prawidłowo i (...)
Sygn. akt V W 6028/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Anna Wasilewska Protokolant Klaudia Zaborowska przy udziale oskarżyciela publicznego: Małgorzaty Ogonek po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Warszawie sprawy A. G. (1) syna J. i B. z d. M. urodzonego dnia (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 25 września 2014 roku, będąc prezesem firmy mając
Czytaj więcej»

II C 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 448/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Kiełek Protokolant Olga Machowska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. F. przeciwko Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę orzeka : 1 Oddala powództwo w całości, 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania w sprawie .
Czytaj więcej»

II C 2319/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-17

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2319/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Świderski Protokolant: Wioletta Smuga po rozpoznaniu w dniu 03 października 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. J. (1) przeciwko R. W. komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie o zapłatę 1 Oddala powództwo w całości 2 Zasądza od powódki J. J. (2) n
Czytaj więcej»

II C 2753/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2753/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Świderski Protokolant Piotr Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2015r. w Warszawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o ustalenie I Oddala powództwo w całości II Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego na rzecz
Czytaj więcej»