Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

I C 611/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z ustalonego stanu faktycznego wynika spełnienie tylko jednej z wymienionych przesłanek, tj. samoistność posiadania. Nie wykazano natomiast zaistnienia przesłanki dobrej wiary, w konsekwencji czego Sad nie dopuścił do próby wykazania, że wartość budynku przekracza wartość zajętej działki, oddalając wnioski strony powodowej o dopuszczenie (...)
Sygn. akt: I C 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Tarapata Protokolant – Sylwia Sala po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i T. S. przeciwko W. K. (1) i G. K. o przeniesienie własności części nieruchomości I. oddala powództwo; II. zasądza od powodów M. P. i T. S. na rzecz pozwanych W. K. (1) i G. K.
Czytaj więcej»

I C 1148/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-07

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1148/13 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Budna Protokolant : Lea Falber po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 stycznia 2014 r. w Warszawie sprawy z powództwa I. T. przeciwko M. P. , A. P. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powódki I. T. na rzecz pozwanej M. P. kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 1239/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1239/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Tarapata Protokolant – Katarzyna Matuszewska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) K. W. , B. (...) spółka jawna z siedzibą w S. przeciwko Miastu S. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Miasta S. W. na rzecz powoda (...) K. W. , B. (...) spółka jawna z si
Czytaj więcej»

I C 1250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Karczewska Protokolant: Maciej Rudaś po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. o zapłatę I. zasądza od Skarbu Pań
Czytaj więcej»

I C 2462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2462/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy– Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Tarapata Protokolant: Paula Lemieszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko P. C. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt: I C 2462/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 grudnia 2015 r. W dniu 28 czerwca 2015 r. /k. 15/ m. st. W. wniosło o zasądz
Czytaj więcej»

I C 3703/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3703/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Budna Protokolant: Maciej Rudaś po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa L. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki L. S. kwotę 7.064,38 zł (siedem tysięcy sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 3828/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3828/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Rugienis Protokolant: Weronika Bieńkowska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. i P. B. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od pozwanych J. B. i P. B. (1) na rzecz (...) Bank S.A. z siedzibą w W.
Czytaj więcej»

II C 448/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-29

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 448/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Kiełek Protokolant Olga Machowska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. F. przeciwko Skarb Państwa - Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę orzeka : 1 Oddala powództwo w całości, 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania w sprawie .
Czytaj więcej»

II C 652/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 652/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Popławska - Czerwińska Protokolant Tomasz Górecki po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od R. P. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. kwotę 227 zł (dwi
Czytaj więcej»

II C 694/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-28

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. II C 694/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Monika Lipka Protokolantpomocnik sekretarza Ewa Korzenko po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wojskowej Akademii Technicznej im.Jarosława Dąbrowskiego przeciwko Ł. Z. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Ł. Z. na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Czytaj więcej»