Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

IV K 1058/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 1058/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli Wydział IV Karny w składzie: Przewodnicząca – SSR Świętosława M. Dyhdalewicz Protokolant Anna Pyra w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Woli Aleksandry Kowalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11.07, 27.08, 06.10, 09.12.2014r, 21.01, 15.04 i 15.09.2015r. sprawy oskarżonego R. Ł. (1) syna A. i J. z d. P. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: I. w dniu 07
Czytaj więcej»

V W 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) niezasadny jest argument obwinionego, iż nie odpowiadając na pytanie Straży Miejskiej skorzystał z prawa do obrony. Na etapie kierowania zapytania przez Straż Miejską właściciel pojazdu nie występuje jako podejrzany/ osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia, w związku z tym – nie przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień. (...)
Sygn. akt V W 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioleta Krulikowska Protokolant: Witalina Gołasa przy udziale oskarżyciela publicznego Adama Tomaszewskiego po rozpoznaniu w dniach 15 lipca 2015 r. i 14 października 2015 r. sprawy A. T. (2) syna J. i I. z domu W. urodz. (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 24 lipca 2014 roku, to jest 7 dni od daty otrzymania
Czytaj więcej»

V W 482/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jednocześnie Sąd wziął pod uwagę (...) to, że bardzo często w tego rodzaju sprawach obwinieni, niejako wprowadzeni w błąd szeregiem nieprawdziwych informacji pochodzących od innych użytkowników internetu, bezrefleksyjnie przekazują do Sądu skopiowane z niego pisma. Sąd zna treść tych pism niejako więc z urzędu. Tym nie mniej obwiniony, nawet (...)
V W 482/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Agata Skorek – Jaroń Protokolant: Monika Wojtasik Oskarżyciel publiczny: A. J. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 roku w postępowaniu zwyczajnym sprawy z oskarżenia (...) Oddziału Terenowego Straży Miejskiej (...) W. przeciwko P. J. ( J. ), synowi S. i J. z domu K. , urodzonemu (...) w Ł. , obwin
Czytaj więcej»

V W 1354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2016-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd wziął również pod uwagę szereg sprzecznych informacji podawanych w mediach na temat uprawnień Straży Miejskiej bądź ich braku w zakresie występowania z wnioskami o ukaranie do Sądu, a zwłaszcza dotyczących art. 96§3 kw i in., a które to mogły wpłynąć na decyzję obwinionej i utwierdzić w błędnym przeświadczeniu, iż nie ma ona żadnego (...)
V W 1354/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Agata Skorek-Jaroń Protokolant: Filip Bochniak Oskarżyciel publiczny: -------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2015 r. sprawy przeciwko O. R. , córce W. i Ł. z domu Ł. , urodzonej (...) w M. , obwinionej o to , że: w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Al. (...) w W. , w siedzibie (...) Straży Miejskiej m.st.
Czytaj więcej»

V W 2748/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V W 2748/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak przy udziale oskarżyciela publicznego: ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 lipca 2014 roku i 12 marca 2015 roku w W. sprawy D. P. , syna T. i J. z domu D. urodzonego w dniu (...) w N. obwinionego o to, że: w dniu 19 października 2013 roku około godz. 11:57 w W. przy ul
Czytaj więcej»

V W 4469/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VW 4469/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak w obecności oskarżyciela publicznego: ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 lutego 2015 roku i 12 marca 2015 roku i 12 sierpnia 2015 roku w Warszawie sprawy J. S. , córki R. i F. z domu O. , urodzonej w dniu (...) w W. obwinionej o to , że: w dniu 16 lipca 2014 roku oko
Czytaj więcej»

V W 5528/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy analizie stopnia społecznej szkodliwości czynu obwinionego Sąd miał na uwadze, że naruszył on jedną z ważnych reguł ostrożności, lekceważąc tym samym dobra tej rangi co bezpieczeństwo na drodze. Uwzględnienia wymagało, że i pora, i miejsce, w jakim się go dopuścił należało do uczęszczanych, ruch był wzmożony, stąd i sytuacja na drodze (...)
Sygn. akt V W 5528/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bień Protokolant: Marzena Bobrowska przy udziale oskarżyciela publicznego ----------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2017 r. sprawy z wniosku o ukaranie Komendy Stołecznej Policji przeciwko P. L. (1) ( L. ) synowi M. i J. urodzonemu w dniu (...) w B. obwinionemu o to , że: w dniu 11 paźdz
Czytaj więcej»

I C 2401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 2401/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Joanna Karczewska Protokolant – Łukasz Skowronek po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa N. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. (Niemcy) działającą na terytorium Polski w ramach (...) Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 250 Eu
Czytaj więcej»

I C 2431/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2431/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marta Kowalczyk Protokolant Łukasz Skowronek po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 500,00 zł (pięćset złotych)
Czytaj więcej»

I C 2462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 2462/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy– Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Tarapata Protokolant: Paula Lemieszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko P. C. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt: I C 2462/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 grudnia 2015 r. W dniu 28 czerwca 2015 r. /k. 15/ m. st. W. wniosło o zasądz
Czytaj więcej»