Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
96

V W 4469/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VW 4469/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak w obecności oskarżyciela publicznego: ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 lutego 2015 roku i 12 marca 2015 roku i 12 sierpnia 2015 roku w Warszawie sprawy J. S. , córki R. i F. z domu O. , urodzonej w dniu (...) w W. obwinionej o to , że: w dniu 16 lipca 2014 roku oko
Czytaj więcej»

V W 5528/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy analizie stopnia społecznej szkodliwości czynu obwinionego Sąd miał na uwadze, że naruszył on jedną z ważnych reguł ostrożności, lekceważąc tym samym dobra tej rangi co bezpieczeństwo na drodze. Uwzględnienia wymagało, że i pora, i miejsce, w jakim się go dopuścił należało do uczęszczanych, ruch był wzmożony, stąd i sytuacja na drodze (...)
Sygn. akt V W 5528/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bień Protokolant: Marzena Bobrowska przy udziale oskarżyciela publicznego ----------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2017 r. sprawy z wniosku o ukaranie Komendy Stołecznej Policji przeciwko P. L. (1) ( L. ) synowi M. i J. urodzonemu w dniu (...) w B. obwinionemu o to , że: w dniu 11 paźdz
Czytaj więcej»

V W 6028/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) stwierdzić należy, że znamię niewskazania jest spełnione zarówno, gdy wezwany wskaże, że to nie on prowadził/używał pojazd nie podając jednocześnie faktycznego użytkownika, jak i w razie bezczynności tj. nieudzielenia w ogóle odpowiedzi uprawnionemu organowi, o ile oczywiście pismo z żądaniem wskazania zostało adresatowi prawidłowo i (...)
Sygn. akt V W 6028/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Anna Wasilewska Protokolant Klaudia Zaborowska przy udziale oskarżyciela publicznego: Małgorzaty Ogonek po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Warszawie sprawy A. G. (1) syna J. i B. z d. M. urodzonego dnia (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 25 września 2014 roku, będąc prezesem firmy mając
Czytaj więcej»

V W 2748/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V W 2748/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak przy udziale oskarżyciela publicznego: ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 lipca 2014 roku i 12 marca 2015 roku w W. sprawy D. P. , syna T. i J. z domu D. urodzonego w dniu (...) w N. obwinionego o to, że: w dniu 19 października 2013 roku około godz. 11:57 w W. przy ul
Czytaj więcej»

II C 2909/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2909/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Grzelak Protokolant: Andrzej Bolimowski po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od T. K. na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 617 zł (sz
Czytaj więcej»

IV K 123/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-17

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 123/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Sysik Protokolant: Anna Milewska Prokurator:--------------------- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku sprawy S. L. , syna J. i M. , urodzonego w dniu (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 12 grudnia 2013 roku w W. , przy ul. (...) na terenie Urzędu P. nr (...) dokonał zaboru w celu pr
Czytaj więcej»

III K 407/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-21

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: okolicznością obciążająca jest popełnienie przestępstwa na szkodę osoby starszej, z racji wieku mniej poradnej oraz bardziej łatwowiernej, wysoki stopień zuchwałości towarzyszący działaniu oskarżonych a także nagminność tego rodzaju przestępstw
Sygn. akt III K 407/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy– Woli w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Niedźwiecki Protokolant: Julita Boryszewska Prokurator: Ewa Potempska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 02 października 2014 roku, 24 października 2014 roku i 21 listopada 2014 r. sprawy: 1 A. I. , syna A. i K. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 22 kwietnia 2014 roku w W. przy ul. (...) ,
Czytaj więcej»

IV K 9/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 9/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czerwiński Protokolant: Magdalena Grodzka z udziałem Prokuratora Lilly Jaremko, Adama Makosz, Kamila Kruszewskiego, Przemysława Załuski z udziałem Przedstawiciela II (...) Urzędu Skarbowego w W. K. D. , Ł. T. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2012 r., 29 sierpnia 2012 r., 27 września 2012 r.,
Czytaj więcej»

IV K 167/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-26

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ulega wątpliwości, iż pracodawca zgodnie z przepisami kodeksu pracy ma obowiązek prawidłowego zorganizowania warunków pracy dla swoich wszystkich pracowników w sposób uwzględniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, iż z samego faktu pozostawania pracodawcą nie można wywieść odpowiedzialności (...)
Sygn. akt IV K 167/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czerwiński Protokolant: Agnieszka Skory, Beata Wachowicz z udziałem Prokuratora Agnieszki Telega Matejczuk, Kamila Kitlińskiego, Lilly Jaremko, Grzegorza Kiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2011 r., 10 sierpnia 2011 r., 21 listopada 2011 r. i 20 stycznia 2012 r. sprawy W. P. , syna W. i H
Czytaj więcej»

IV K 1058/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 1058/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli Wydział IV Karny w składzie: Przewodnicząca – SSR Świętosława M. Dyhdalewicz Protokolant Anna Pyra w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Woli Aleksandry Kowalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11.07, 27.08, 06.10, 09.12.2014r, 21.01, 15.04 i 15.09.2015r. sprawy oskarżonego R. Ł. (1) syna A. i J. z d. P. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: I. w dniu 07
Czytaj więcej»