Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

IV K 167/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2012-01-26

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ulega wątpliwości, iż pracodawca zgodnie z przepisami kodeksu pracy ma obowiązek prawidłowego zorganizowania warunków pracy dla swoich wszystkich pracowników w sposób uwzględniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, iż z samego faktu pozostawania pracodawcą nie można wywieść odpowiedzialności (...)
Sygn. akt IV K 167/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czerwiński Protokolant: Agnieszka Skory, Beata Wachowicz z udziałem Prokuratora Agnieszki Telega Matejczuk, Kamila Kitlińskiego, Lilly Jaremko, Grzegorza Kiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2011 r., 10 sierpnia 2011 r., 21 listopada 2011 r. i 20 stycznia 2012 r. sprawy W. P. , syna W. i H
Czytaj więcej»

V W 638/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V W 638/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bień Protokolant: Marzena Bobrowska przy udziale oskarżyciela skarbowego A. R. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie sprawy z oskarżenia Urzędu Celnego I w W. przeciwko P. S. synowi B. i B. z domu N. urodzonemu (...) w W. oskarżonemu o to, że: w dniu 9 kwietnia 2013 r. przesła
Czytaj więcej»

V W 1354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2016-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd wziął również pod uwagę szereg sprzecznych informacji podawanych w mediach na temat uprawnień Straży Miejskiej bądź ich braku w zakresie występowania z wnioskami o ukaranie do Sądu, a zwłaszcza dotyczących art. 96§3 kw i in., a które to mogły wpłynąć na decyzję obwinionej i utwierdzić w błędnym przeświadczeniu, iż nie ma ona żadnego (...)
V W 1354/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Agata Skorek-Jaroń Protokolant: Filip Bochniak Oskarżyciel publiczny: -------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2015 r. sprawy przeciwko O. R. , córce W. i Ł. z domu Ł. , urodzonej (...) w M. , obwinionej o to , że: w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Al. (...) w W. , w siedzibie (...) Straży Miejskiej m.st.
Czytaj więcej»

V W 2748/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-12

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V W 2748/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak przy udziale oskarżyciela publicznego: ------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 lipca 2014 roku i 12 marca 2015 roku w W. sprawy D. P. , syna T. i J. z domu D. urodzonego w dniu (...) w N. obwinionego o to, że: w dniu 19 października 2013 roku około godz. 11:57 w W. przy ul
Czytaj więcej»

V W 4469/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VW 4469/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie V Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Marta Pilśnik Protokolant: Filip Bochniak w obecności oskarżyciela publicznego: ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 lutego 2015 roku i 12 marca 2015 roku i 12 sierpnia 2015 roku w Warszawie sprawy J. S. , córki R. i F. z domu O. , urodzonej w dniu (...) w W. obwinionej o to , że: w dniu 16 lipca 2014 roku oko
Czytaj więcej»

V W 5528/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy analizie stopnia społecznej szkodliwości czynu obwinionego Sąd miał na uwadze, że naruszył on jedną z ważnych reguł ostrożności, lekceważąc tym samym dobra tej rangi co bezpieczeństwo na drodze. Uwzględnienia wymagało, że i pora, i miejsce, w jakim się go dopuścił należało do uczęszczanych, ruch był wzmożony, stąd i sytuacja na drodze (...)
Sygn. akt V W 5528/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w V Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Bień Protokolant: Marzena Bobrowska przy udziale oskarżyciela publicznego ----------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2017 r. sprawy z wniosku o ukaranie Komendy Stołecznej Policji przeciwko P. L. (1) ( L. ) synowi M. i J. urodzonemu w dniu (...) w B. obwinionemu o to , że: w dniu 11 paźdz
Czytaj więcej»

I C 1250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Karczewska Protokolant: Maciej Rudaś po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. o zapłatę I. zasądza od Skarbu Pań
Czytaj więcej»

IV K 9/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-02-13

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 9/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czerwiński Protokolant: Magdalena Grodzka z udziałem Prokuratora Lilly Jaremko, Adama Makosz, Kamila Kruszewskiego, Przemysława Załuski z udziałem Przedstawiciela II (...) Urzędu Skarbowego w W. K. D. , Ł. T. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2012 r., 29 sierpnia 2012 r., 27 września 2012 r.,
Czytaj więcej»

I C 1381/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1381/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Tarapata Protokolant – Michał Romaniuk po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Miastu S. W. o ustalenie i zapłatę I oddala powództwo w zakresie żądania ustalenia, że opłata roczna w kwocie 7.325,67 zł z tytułu użytkowania wieczystego ustalona w
Czytaj więcej»

II C 2909/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2909/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Agnieszka Grzelak Protokolant: Andrzej Bolimowski po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od T. K. na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 617 zł (sz
Czytaj więcej»